Soortgelijk | Dergelijk | Diergelijk

Soortgelijk | Dergelijk | Diergelijk

13 mrt24 mrt 2023

In het kader van het onderwijsprogramma How To Connect van BEAR/ ArtEZ Arnhem initiëren studenten eigen projecten buiten de academie, die ze in samenwerking ontwikkelen met externe partijen. Hierbij doen ze ervaring op met hun werk te presenteren en creëren ze zichtbaarheid al tijdens hun studie. Zo werkt eindexamenstudent Ietje Meerman samen met Maartje Meerman aan het project Soortgelijk | Dergelijk | Diergelijk bij Plaatsmaken.

De eerste expositie van collectief Maar er moet iets meer man omvat een samenspel van recent werk en werk dat in het verleden tot stand kwam, maar nog niet eerder is getoond.De overkoepelende thematiek behelst het zoeken naar verbinding met en het verhouden tot de ander, of dit nu een mens, een dier of een landschap is, en het zichtbaar maken hiervan. 

Vogelwerk (2023) is het onderzoek waarmee Ietje en Maartje Meerman een start maakten binnen hun nieuwe collectief en resulteerde in een korte theatrale video die verhaalt over een ontmoeting tussen twee vogelfiguren. Zij onderzochten wat het betekent om de fysieke taal van vogels te vertalen naar mensenlichamen en probeerden een essentie in minimaal beeld te vangen. Vogelwerk toont als het ware een choreografie tussen beweging, landschap en vorm die ontstaat in en met het lichaam.

Maar er moet iets meer man is het collectief van kunstenaars Ietje en Maartje Meerman, opgericht in de zomer van 2022. Met hun collectieve werk willen zij licht werpen op de verbinding die zowel tussen hen als moeder en dochter als tussen hen als kunstenaars bestaat. De samenwerking ontstaat vanuit de wens om gezamenlijke fascinaties uit te werken en kan uiteenlopende vormen aannemen. Maar er moet iets meer man geeft de mogelijkheid om op momenten waarin Ietje en Maartje meer willen dan individueel mogelijk is, de samenwerking aan te gaan en de krachten te bundelen. Hierdoor ontstaat er een synthese vanuit twee overeenkomstige maar juist ook verschillende benaderingen.

Ietje en Maartje zijn van 14 t/m 18 maart aanwezig bij Plaatsmaken en werken ter plekke aan nieuw materiaal, dat later deels toegevoegd zal worden aan de expositie.

Ter informatie: op woensdag 15 maart zal de ruimte tevens in gebruik zijn als stemlokaal!