Altered Breath | De Ins

Altered Breath | De Ins

20 jan10 mrt 2023

Beck Wyatt, Ursula Newton, Hannah van Binsbergen, Benny Snouta, Russula Wennot en Bernice Nauta hebben op basis van een reeks alter egos een web van werelden gemaakt die tekst en beeld moeiteloos laten samensmelten.

Deze verbinding van werelden heet 'De Ins' en kan vele vormen aannemen, maar is altijd een geheel. De Insgaat over perspectiefwisselingen, het inbeelden van het bezoeken van plekken die als mens niet te betreden zijn, dubbelgangers en het voelen met een lichaam dat niet je eigen is.

De werken zijn ontstaan door overeenkomsten in hun werk uit te vergroten en door te kijken naar het collectieve archief van Altered Breath. Ze gebruikten bijzondere zelfgemaakte zeefdrukverf zoals Marijn van Kreij en Astrid Nobel dat eerder deden. Zo maakten ze samen inkt van gruis van een ontvreemde steen uit het huis van Beck Wyatt en plukten ze inktzwammen om daar mee te kunnen schrijven. Daarnaast lieten ze zich inspireren door het idee van het huis dat in de twee voorafgaande tentoonstellingen aanwezig was in de vorm van een wormenbak en een schelp.

De Inslaat een intieme synthese tussen tekst en beeld zien, waarbij de een de ander niet overheerst. De kunstenaars in deze tentoonstelling reageerden op elkaars ideeën, teksten en beelden en deden dat op een radicaal genereuze manier. Er ontstaat een gemeenschappelijke, coherente wereld zonder duidelijke oorsprong, met een buitenlichamelijke verbeeldingskracht.

Deze gemeenschappelijkheid en samensmelting ligt aan de basis van dit programma. 'Altered Breath', een serie werkperiodes en tentoonstellingen heeft een focus op de commons. Commons zijn gedeelde natuurlijke hulpbronnen zoals water, lucht en land, maar ook informatiebronnen zoals teksten, beelden en computercodes. Ze zijn toegankelijk voor alle leden van een samenleving. Maar bovenal kunnen commons worden gedefinieerd als een sociale praktijk waarbij een hulpbron niet door een staat of een markt wordt beheerd, maar door een gemeenschap van gebruikers of in dit geval: kunstenaars.

Kunstenaars en schrijvers werken gedurende drie maanden in de grafische ateliers van Plaatsmaken. Omdat ze werken in edities, is er de mogelijkheid om de prints te delen in een collectieve database. Zo ontstaan nieuwe commons. Tijdens hun werk bij Plaatsmaken kunnen de deelnemende kunstenaars de werken die in de database staan als uitgangspunt nemen voor nieuw werk. Verder gaan waar een ander is geëindigd.

Mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en Provincie Gelderland

 

Projecten