The In-Betweens (A Study on Purple)

The In-Betweens (A Study on Purple)

6 apr26 mei 2023

"Poëzie is paars, omdat het een handgeschreven en onleesbaar doktersrecept is. Iets wat wordt voorgeschreven wanneer je waarneming om ontcijfering vraagt: de vertaalslag van de onbegrijpelijke geheimtaal van je ervaringen, in iets wat raakt en instinctief waar is (zoals een zeepaardje: te fragiel om zelf ooit op die manier te kunnen bedenken, maar hoogstpersoonlijk waar, daar is geen twijfel over mogelijk)."

De kleur paars is een spectrum. Het omvat alle schakeringen van magenta tot violet. Een kleur zonder duidelijke grenzen, zonder einde en begin. De rijke geschiedenis van deze kleur is het onderwerp van de tentoonstelling The In-Betweens (A Study on Purple) van Müge Yilmaz en Vicky Francken en vormt het vierde deel uit de serie Altered Breath

Bij de vorige tentoonstellingen begonnen bijzondere pigmenten en verven geleidelijk een hoofdrol te spelen. De eco-inkten van Marijn van Kreij en Ananda Serné, vloeiden over in de verven gemaakt van walvisbotten, kokkels en zeeklei van Astrid Nobel en Dorien de Wit. Dit inspireerde Bernice Nauta en Hannah van Binsbergen om verf te maken van een ontvreemde baksteen en inktzwammen voor de tentoonstelling De Ins. The In-Betweens (A Study on Purple), een letterlijke verwijzing naar De Ins, richt zich niet op alter egos, maar op de paradoxale historie van paars en de perspectiefwisselingen rondom de kleur. 

Paars brengt contrasterende kleuren en tegengestelde werelden samen. Het was de kleur van machthebbers: keizers, koningen, senatoren en geestelijken. In de Oudheid werden gewaden geverfd door een pigment te oogsten uit de Brandhoren, een slakkensoort die leeft in de Middellandse Zee. Voor een kleine hoeveelheid pigment waren enorme hoeveelheden slakken nodig. Bergen verrezen op de stranden van de Levant en verspreidden hoogstwaarschijnlijk een indringende geur. Onrechtmatige verkoop van deze paarse stof werd bestraft met de dood. Paars werd de kleur van bureaucratie, van macht en aanzien. 

Maar paars heeft ook een andere, subversieve geschiedenis. Het is de kleur van anarcho-feministen, van heksen, magie en het occulte. De suffragettes - vrouwen die streden voor vrouwenrechten - gebruikten de kleur paars. Het is een kleur die symbool is gaan staan voor het verlangen om juist niet omkaderd te zijn, voor de tussenruimte als gemeenplaats.

In deze tentoonstelling komen al deze verhalen in een bos van verwijzingen samen. Een woekerend geheel aan symbolen gedrukt op flinterdun hout hangt als platte bomen of houten gewaden door de ruimte. Niet alleen de historie van de kleur paars, ook de geschiedenis van de tentoonstellingsserie Altered Breath wordt fragmentarisch verteld. Het brengt de verschillende onderwerpen uit de serie samen: de zorg om een ontwricht klimaat, het bevragen van auteurschap en de samensmelting van tekst en beeld, van gedeelde interesses en bronnen. Elke deelnemer is in deze tentoonstelling op een directe of indirecte manier vertegenwoordigd. De kleur paars schijnt als een kweeklamp door de ruimte en is de voedingsbodem geworden voor een vertakkend systeem van referenties waarin het idee van meerstemmigheid de constante ondertoon voert. 

Deze meerstemmigheid en gemeenschappelijkheid, het samensmelten, ligt dan ook aan de basis van dit programma. Altered Breath is een serie van werkperiodes en tentoonstellingen en heeft een focus op de commons. Commons zijn gedeelde natuurlijke hulpbronnen zoals water, lucht en land, maar ook informatiebronnen zoals teksten, beelden en computercodes. Ze zijn toegankelijk voor alle leden van een samenleving. Maar bovenal kunnen commons worden gedefinieerd als een sociale praktijk waarbij een hulpbron niet door een staat of een markt wordt beheerd, maar door een gemeenschap van gebruikers of in dit geval: kunstenaars.

 

Projecten