Altered Breath | De Finale

Altered Breath | De Finale

10 jun25 aug 2023

Het project Altered Breath van curator Wouter Venema startte in de zomer van 2022 met vier opeenvolgende werkperiodes van telkens een duo kunstenaar/ dichter.

Het programma heeft als uitgangspunt de commons en andere manieren van samenwerking. Commons, of gemeengoed in het Nederlands, zijn gedeelde natuurlijke hulpbronnen zoals water en lucht, maar ook teksten, afbeeldingen of computercodes. Gedurende het afgelopen jaar werd verder gewerkt aan een groeiend archief, waarbij associaties en soms verbijsterende toevalligheden voorbijkwamen. Deelnemers  werkten verder aan wat er al was, voegden toe, verbogen de context, maakten eigen. In deze groepstentoonstelling is een bundeling van het archief te zien, niet alleen werk van de kunstenaars, maar ook de beeldbijdragen van de dichters.

Bij de inrichting van de tentoonstelling Altered Breath hebben drie betrokkenen (een kunstenaar, de curator en een Plaatsmaker) zich uitsluitend laten leiden door associatie en intuïtie. Het hele inmiddels immense archief werd op de grote tafel uitgespreid en op de vloer van de ruimte. Zo kon het gebeuren dat er werken uit het opgebouwde archief hangen die eerder ongezien bleven, in een toch verrassend coherente samenstelling. Hiermee tonen we aan dat er het afgelopen jaar door een grote groep mensen is gewerkt aan een beeld- en tekstarchief dat op andere manieren verbindingen legt tussen mensen, manieren die wellicht niet eenvoudig in tekst te duiden zijn.

Een weerslag van het project in taal en beeld is samengebracht in het Plaatsmaken magazine Zevenblad #4. Dit magazine met kunst en poëzie verschijnt twee keer per jaar in een oplage van 100 en is verkrijgbaar bij Plaatsmaken en in onze webshop.

Kunstenaars en dichters: Marijn van Kreij, Ananda Serné, Astrid Nobel, Dorien de Wit, Bernice Nauta, Hannah van Binsbergen, Müge Yilmaz en Vicky Francken

Altered Breath is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Provincie Gelderland en Gemeente Arnhem

 

Projecten