Digitaal Atelier

Dankzij een subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft Plaatsmaken kunnen investeren in een nieuw werkstation in het digitale atelier. De beschikbare apparatuur in het atelier beantwoordt aan de eisen die gesteld worden aan een professionele werkwijze. Kunstenaars kunnen zelfstandig of onder begeleiding werken en werk laten uitvoeren. 4k video opname is mogelijk evenals, montage en effecten, grafische toepassingen en de daarbij behorende software.

 

Projecten

Partners