Kunstroute Schuytgraaf

Kunstroute Schuytgraaf

Schuytgraaf krijgt in 2022 haar eigen permanente kunstroute, waar verspreid over de gehele wijk circa acht nieuwe kunstwerken gerealiseerd gaan worden. De kunstwerken verhouden zich tot de belangrijkste kenmerken van Schuytgraaf: het landschap, de geschiedenis en de voornamelijk jonge bevolkingsgroep. Plaatsmaken is door de gemeente Arnhem gevraagd deze route te ontwikkelen. De Arnhemse curator Fleur Junier is door Plaatsmaken aangetrokken als curator. Zij geeft de inhoud van de kunstroute vorm, waarin dialoog en verbinding met de omgeving en haar bewoners centraal staat.

 

De komst en de realisatie van een kunstroute, waarin een diversiteit aan kunstwerken gezien, gehoord en beleefd kan worden, maakt Schuytgraaf als wijk weer verder af.  Het zorgt voor een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte, vergroot de leefbaarheid en draagt bij aan het gevoel van herkenning. Het project, dat nu in startblokken staat, duurt ruim 1,5 jaar, waardoor ook de mogelijkheid is om als bewoner mee te doen.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp is blij met de kunstroute: "Kunst in de openbare ruimte is voor Arnhem van groot belang. Kunst heeft de kracht om te verrassen, te verbazen en ik verwacht dat dit ook bij deze kunstroute gaat gebeuren. Het is mooi dat bewoners actief mee kunnen denken en betrokken worden bij het project. Dat opdrachten vooral verstrekt worden aan kunstenaars uit de regio, helpt ook nog eens onze beeldende kunstsector."

Plaatsmaken liet in 2019, met de Biënnale Gelderland, al zien dat zij in staat is om een aansprekende kunstroute te realiseren met Gelderse kunstenaars, voor een breed publiek. In het centrum van Arnhem waren tijdelijke kunstwerken in de openbare ruimte te zien. De regenboog van Maria Roosen, één van de kunstwerken destijds gemaakt, is nog steeds te zien bij de Jansbeek in de Beekstraat. “Als Plaatsmaken vinden we het van belang om een platform voor kunstenaars te zijn en om kunst onder mensen te brengen. In dit project komen beide elementen sterk terug,” aldus Inge Pollet, directeur van Plaatsmaken.

De uiteindelijke kunstroute is er voor zowel de bewoners uit Schuytgraaf als ook mensen uit de regio of de toerist die Arnhem bezoekt. Die kwaliteit en aantrekkelijkheid moet de kunstroute gaan hebben, zodat gezinnen met jonge kinderen er graag langslopen en zich erin gaan herkennen. Fleur Junier heeft een longlist van kunstenaars samengesteld met wie ze de komende tijd voorstellen zal uitwerken en de kunstenaars zullen de komende tijd dan ook regelmatig in de wijk te vinden zijn.