Parelgoud, Plaatsmaken voor makers en kunst

Parelgoud, Plaatsmaken voor makers en kunst

24 jun2 okt 2016

Plaatsmaken bestaat 30 jaar. Het Grafisch Centrum, één van de twee initiatieven van waaruit het huidige Plaatsmaken is ontstaan werd zelfs 50 jaar geleden opgericht.

Waar het in de beginjaren nog vooral ging om het uitgeven van bijzondere kunstenaarsboeken, bijbehorende kleine presentaties en van tijd tot tijd acties voor een beter bestaan van kunstenaars, is Plaatsmaken anno 2016 een heel ander soort kunstenaarsbolwerk geworden. De uitgeverij is er niet meer. Tegenwoordig worden in Productiehuis Plaatsmaken bijzondere edities uitgegeven en kunstenaars kunnen nog steeds tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de werkplaatsen. Ook fungeren de ateliers als laboratorium waarin kunstenaars kunnen experimenteren en waar projecten worden georganiseerd om faciliteiten onder de aandacht te brengen en/of te vernieuwen. Mede om het inhoudelijk beleid naast de werkplaatsen vorm te geven en veranderende subsidiestromen op te vangen werd in 2010 de galerie opgericht. In de galerie worden tentoonstellingen gehouden met werk op of van papier. Vanuit het projectbureau worden activiteiten georganiseerd die vooral buiten de deur worden gepresenteerd, zoals bijvoorbeeld het cureren van een tentoonstelling in Museum Arnhem, of het verzorgen van een presentatie in de vitrine van het Paleis van Justitie. De kennis en ervaring wordt op alle fronten ingezet om Plaatsmaken een inspirerende, bruisende, innoverende en vooral blijvende plek te laten behouden. Honderden kunstenaars hebben de afgelopen drie decennia werk gemaakt in de grafische en digitale ateliers van Plaatsmaken. Parelgoud toont de parels en de experimenten met een gouden randje uit de  geschiedenis van Stichting Plaatsmaken. Een rijke selectie uit kunstenaarsboeken, projecten, werkperiodes en ook nieuw gemaakte edities voor deze tentoonstelling.  Het uitgangspunt in deze jubileumpresentatie is het plezier van het maken. De energie die hierdoor gegenereerd wordt willen we overbrengen aan groot publiek, en tegelijkertijd kunstenaars inspireren tot het maken van nieuw werk.  

Speciaal voor de tentoonstelling worden tien jubileumprenten uitgegeven in verschillende technieken.  Peter Jordaan, Klaas Gubbels, Mirka Farabegoli, Simon van Til, Alexandra Roozen, Vanessa Jan Phaff, Jaap Kroneman, Kees Goudzwaard, Wouter van Riessen en Alphons ter Avest maakten hiervoor een nieuwe editie, die tijdens de opening met korting kan worden aangeschaft. 
Er wordt werk getoond uit projecten van langer geleden naast recente projecten.  Uit Ozalid (2002) en het Fosforproject (1998) bijvoorbeeld zijn niet vaak vertoonde werken te zien van Rinke Nijburg, Ad Gerritsen en Rob Voerman. Wisteria (2015), waarin met de modevormgevers Maison the Faux, Bas Kosters, Liselore Frowijn, Sjaak Hullekes en Aliki van der Kruijs werd samengewerkt, wordt op spectaculaire wijze getoond. ExtraPlaats, een recent samenwerkingsproject met Extrapool in Nijmegen laat zien dat Plaatsmaken nog steeds magazines kan maken. Hiervoor leverden onder anderen Koen Taselaar, Lola Bezemer, Ide André en Koen Delaere een bijdrage.  De gehele collectie kunstenaarsboeken van Uitgeverij Plaatsmaken uit de collectie van Henk Hans Hilvering is te zien, en ook is er een ruime selectie van audiovisuele werken die in de loop der jaren zijn gemaakt waaronder het project Oogmerk, Gelderse kunstenaars in beeld.  Verder tonen we werk van onder meer Louise te Poele, Catalogtree, Robbie Cornelissen, Mariës Hendriks, Hester Oerlemans, Marc Bijl, Marten Hendriks, Rosemin Hendriks, Aline Eras en Anan Striker.  Aan een speciaal educatief project rond het thema maken kan tijdens de tentoonstelling ter plaatse worden deelgenomen door alle leeftijden.  Er verschijnt een publicatie met een overzicht van werken en een tekst van Marc Bijl.


Parelgoud, Plaatsmaken voor makers en kunst