De Uitspraak | Lore Pilzecker

De Uitspraak | Lore Pilzecker

8 sep30 nov 2020

Met een weegschaal in haar ene hand en het zwaard in de andere, representeert Vrouwe Justitia de rechtvaardigheid binnen ons westerse rechtssysteem. Gedurende de 2000 jaar dat zij bestaat is weliswaar de term rechtvaardigheid steeds weer veranderd, maar de vrouw met de weegschaal en het zwaard zijn nog altijd hetzelfde als in de Romeinse tijd. Vrouwe Justitia is een symbool dat op veel verschillende plaatsen opduikt, en vaak in een net iets andere vorm. Door gebruik van massaproductie is zij een commercieel icoon geworden, dat bijgevolg steeds een andere culturele waarde representeert.

Dit proces komt terug in het werk van Lore Pilzecker. Zij is geïnteresseerd in de informatiestromen rondom kunst (commercie, politiek, historisch en cultureel). In de vitrine van het Paleis van Justitie geeft Lore de vercommercialisering van Vrouwe Justitia in de vorm van twee ansichtkaarten-installaties weer. De ansichtkaart is een representatie van een plaats of een object, als aandenken of om naar de ander te sturen. Hoe sterker een identiteit is van het afgebeelde, hoe meer er wordt verkocht en winst wordt gemaakt. In haar werk gebruikt ze ansichtkaarten als format om collages mee te maken en te reproduceren tot een installatie.

Lore Pilzecker studeert dit jaar af, haar werk in de vitrine valt samen met de ArtEZ Finals die van 4 tot 8 november te zien zijn bij Omstand.

Projecten

Locatie