Beeldende Kunst Arnhem

doorlopend

In Arnhem bestaat sinds 2012 een Platform waarin alle professionele beeldende kunstinstellingen uit Arnhem vertegenwoordigd zijn: 

P-OST, Mestlab31, galerie-gang, Kunstwerkplaats Arnhem (KW37), DE.GROEN, Omstand, Scarabee, Kunst op de Koffie, circa...dit, Galerie in de Kerkstraat, Kunstcollectie Rijnstate, Museum Arnhem, Plaatsmaken, Kunst op de Koffie, toArt, Wentelteefjes, 171project.space, Het Blauwe Veld, Yusef's Schwarmer, Zijlstra Galerij/vGtO, Sonsbeek & State of Fashion, Machinery of me

De groep leden is geen statisch geheel, nieuwe initiatieven worden snel opgespoord en direct uitgenodigd om aan te sluiten. Juist deze groep, vaak jonge, organisatoren bepalen voor een belangrijk deel het bijzondere landschap van de beeldende kunst.

Het platform hangt juridisch en organisatorisch onder Plaatsmaken. Stichting Productiehuis Plaatsmaken is initiatiefnemer en opdrachtgever voor het programma en daarmee inhoudelijk, organisatorisch en financieel eindverantwoordelijk: concept en programma publieksactiviteiten, coördinatie en productie, communicatie, fondsenwerving, financiën, verslaglegging en evaluatie.

Het BKA heeft tot doel

  • De aandacht en de markt voor beeldende kunst vergroten bij publiek en bedrijfsleven. Het BK Platform doet dit door kansen te signaleren en daar op in te spelen met originele projecten en een gezamenlijke marketing. 
  • Professionele instellingen en organisaties voor beeldende kunst met elkaar verbinden. Daarbij wil zij gezamenlijk optrekken in de communicatie en presentatie naar publiek. Het Platform werkt nauw samen met Beeldende Kunst Nijmegen.
     

www.beeldendekunstarnhem.nl


Beeldende Kunst Arnhem