De stichting

De stichting

Plaatsmaken bestaat al ruim dertig jaar. Het huidige Plaatsmaken is ontstaan na een fusie tussen Het Grafisch Centrum en kunstenaarsinitiatief Plaatsmaken. Door deze combinatie is de basis ontstaan van grafische (en tegenwoordig ook digitale) werkplaatsen met een tentoonstellingsplek.

Deze is uiteraard met de tijd mee gegroeid en vandaag de dag is Plaatsmaken opgesplitst in twee onderdelen: Stichting Productiehuis Plaatsmaken bestaande uit de werkplaatsen en het projectbureau en de tentoonstellingsruimte is ondergebracht in een BV. Beide organisaties bevinden zich in hetzelfde pand. Plaatsmaken is eind 2012 na een periode van vijfentwintig jaar verhuisd naar een gloednieuw door Volkshuisvesting voor ons verbouwd pand in het Modekwartier van Arnhem.

Missie

Plaatsmaken biedt ruimte en gelegenheid voor het maken en tonen van kunst, en voor ontmoeting, verbinding en interactie tussen kunstenaars onderling en met het publiek. Plaatsmaken wil in haar productiehuis studenten, kunstenaars en vormgevers de ruimte bieden voor het maken en tonen van kunst, en wil met haar activiteiten het eigen publiek en bezoekers van andere kunst- en cultuurinstellingen gelegenheid bieden zich te verhouden tot de hedendaagse kunst. 
 
Plaatsmaken wil hiervoor:

  • mensen uitnodigen, stimuleren en verbinden;

  • activiteiten initiëren, organiseren en uitvoeren;

  • kunst (laten) produceren en tentoonstellen.

Beleidsplannen

Jaarverslagen

De stichting