Werker Collective

Werker Collective

Werker Collective bestaat uit Marc Roig Blesa en Rogier Delfo. Het is een experimenteel uitgeversinitiatief geïnteresseerd in de verbeelding van arbeid, ecofeminisme en de lgbtqi+-bewegingen om zo een beeldkritiek van het dagelijks leven te kunnen maken. Ze analyseren wat zichtbaar wordt gemaakt en wat verborgen blijft of tot zwijgen wordt gebracht in verschillende politieke contexten.

Werker is geïnspireerd op Der Vereinigung der Arbeiter-fotografen (de vereniging van arbeidersfotografen), een groep gepolitiseerde fotoclubs die in de jaren twintig in Duitsland verscheen, in navolging van de eerste socialistische fotografie-experimenten in de VS. Werker is geïnteresseerd in werkmethodes die gebaseerd zijn op zelfrepresentatie, zelfpublicatie, beeldanalyse, collectief auteurschap en contra-archivering.

Meer info

Projecten