Maries Hendriks

Maries Hendriks

In de veelal grote houtgravures van Mariës Hendriks is de wereld ontdaan van kleur en schaal. Je belandt als kijker in een volstrekt unieke, zeer zorgvuldig uitgedachte andere dimensie. Grassprieten worden metershoge bamboebossen, een kraai kan een levensbedreiging vormen. Schaduwen fungeren als rivier of als afrastering. Als bron van het werk is steeds de natuur te herkennen, en het verlangen daarin een eigen proportionele afweging te maken.