Marc Bijl

Marc Bijl

Bijl wordt vaak gezien als een rebel pur sang. Hij schopt, als het hem uitkomt, tegen de bestaande politieke toestanden in de wereld en stelt ze op deze manier ter discussie. Niet zelden ervaart de kijker een zeker cynisme. In zijn overwegend zwarte werk is altijd een ademtocht aanwezig van subculturen. Graffiti en street art gaan samen met druipende gothic symboliek, nationalistische symbolen kunnen zomaar een persoonlijk zoektocht naar abstracte spiritualiteit verbeelden. Daarbij citeert en manipuleert hij de gangbare symbolen van het modernisme.
De beeldtaal van Marc Bijl is volstrekt authentiek. Het is als een krachtige blikseminslag in een duister veld.