Heidi Linck

Heidi Linck

Haar tekeningen, installaties en onderzoeksprojecten komen voort uit haar fascinatie voor plaatsen waar, langdurig of slechts een kort moment, geen mensen aanwezig zijn. Deze plekken kenmerken zich door leegstand, stilte en transformatie. Door de afwezigheid van mensen vertellen alleen de objecten in de ruimte het verhaal over de historie en de actuele betekenis van de plek. Een gebouw of stad is altijd een manifestatie van sociale, politieke en economische ideologieën: architectuur is een taal. De objecten en andere sporen van bewoners en gebruikers benadert zij daarom eveneens als een taal waarin zij reageren op die ideologie.