Gijs Frieling

In de muurschilderingen en schilderijen van Gijs Frieling wordt de natuur in al haar schoonheid gevierd. De kunstenaar grijpt terug op religieuze beeldtaal om de betekenis van de natuur, zoals wij die vanuit natuurwetenschappelijke hoek kennen, te verbreden.

Je waant je in het paradijs, met perfect gestroomlijnde reeën en plantenranken. Naast religie heeft Gijs de volkskunst zoals die uit Hindeloopen in zijn werk opgenomen. Hieruit haalt hij bepaalde patronen en motieven. Deze vertaling levert, in combinatie met het handschrift van de assistenten met wie hij steevast zijn grote werken maakt, een echt kakafonie van kleuren en stijlen op. De vele karakteristieken en citaten die samenkomen, de stemmen die tegelijkertijd in het werk klinken; een mooier compliment kan de Schepping zich haast niet wensen.

Projecten