Plaatsmaken facebook
026 351 56 97
info@plaatsmaken.nl

Word vriend van Plaatsmaken

Word Vriend van Plaatsmaken!
 
De gemeente Arnhem besloot recentelijk haar jaarlijkse bijdrage aan Plaatsmaken te verhogen met 25.000 euro. Door deze structurele extra bijdrage is het voortbestaan van Plaatsmaken veilig gesteld en kan de stichting blijven bijdragen aan de kunst en cultuur in Gelderland en in Arnhem in het bijzonder. Toch blijft er een probleem over: de liquiditeitspositie van de stichting. Deze heeft een eenmalige injectie nodig om Plaatsmaken weer helemaal gezond te maken. Zo ontstond het idee voor onze Vriendenactie. Door Vriend van Plaatsmaken te worden en te doneren laat u zien dat u de stichting en haar activiteiten ondersteunt en toejuicht.
 
Noodklok
In de brandbrief die Plaatsmaken eind 2018 schreef, beschreven we een slepend structureel financieel tekort – ontstaan door vermindering van overheidssubsidies en premiekortingen voor medewerkers. Voortbestaan met dit tekort was geen optie meer. Het aantal taken en projecten dat Plaatsmaken uitvoert, is al jaren niet in verhouding met de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Daarom deed de stichting een nadrukkelijk beroep op de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland.
 
Geen steun van de provincie

De adhesiebetuiging die naar aanleiding van deze brandbrief begin 2019 naar de provincie Gelderland uitging, leidde niet tot een helpende hand van het provinciaal bestuur. De steunbetuiging van culturele partners en vooraanstaande vertegenwoordigers uit de beeldende kunst heeft wel goed in beeld gebracht wat het belang van Plaatsmaken voor de provincie is.
 
Dikke voldoendes in de onderzoeken
De gemeente Arnhem baseerde het besluit om haar jaarlijkse bijdrage aan Plaatsmaken te verhogen onder meer op twee onderzoeken. Het eerste onderzoek (door Bart van de Laak) betreft een grondige doorlichting van Plaatsmaken als organisatie, waarbij de stichting een dikke voldoende kreeg: “De organisatie is inhoudelijk op orde, goed in staat om zicht te ontplooien en cultureel te ondernemen in de Arnhemse, Gelderse en incidenteel zelfs landelijke context.”
 
Het tweede onderzoek betreft de zogenaamde “Sectoranalyse en Advies Beeldende Kunst en Vormgeving Gelderland en Arnhem”, in opdracht van de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem uitgevoerd door Blueyard. Ook daarin komt Plaatsmaken goed voor de dag: “In Arnhem is er steeds één organisatie waar alle gesprekspartners met respect naar wijzen als het om beeldende kunst en vormgevings-kwesties gaat en om samenwerken; deze organisatie is Plaatsmaken.”
 
Extra glans
De vele steunbetuigingen die Plaatsmaken van kunstenaars kreeg naar aanleiding van de dreigende sluiting waren hartverwarmend. Het geeft aan dat Plaatsmaken een belangrijke rol speelt in de beeldende kunst. Nu Plaatsmaken definitief gered is door de gemeente Arnhem geeft deze blijk van waardering extra glans aan de komende projecten.
 
Plaatsmaken blijft!
Plaatsmaken blijft kunstenaars faciliteiten aanbieden in de grafische en digitale media, blijft tentoonstellingen in de inpandige presentatieruimte maken, en blijft projecten initiëren buiten de deur. Plaatsmaken blijft ook juridisch en organisatorisch verantwoordelijk voor het platform Beeldende Kunst Arnhem, en blijft daarnaast beschikbaar met zijn specifieke kennis voor kunstenaars en instellingen in Arnhem en de regio.
Lees verder