Wouter Venema | a voice from the fireplace

Wouter Venema | a voice from the fireplace

May 16Jul 5 2019

Wouter Venema bracht een werkperiode door in de zeefdrukkerij, waar hij aan zijn project ‘A voice from the fireplace’ werkte.

De zeefdrukken die hij maakte vormen onderdeel van een groter geheel, geïnspireerd op de traditionele tegeltableaus, brandmuren, die vroeger rond haarden werden geplaatst. Hierop heeft Wouter verschillende onderwerpen gezeefdrukt die verwijzen naar enerzijds mythische figuren en anderzijds naar de traditie van de tegeltableaus.

Het werk gaat over bezetenheid en rook als (kinderlijk) angstbeeld. Hierin gebruikt hij de haard, van oudsher de enige ‘onbewaakte’ ingang naar het binnenste van een huis, als centraal gegeven. Door de schoorsteen komen de geesten, mythische verhalen en de oncontroleerbare, amorfe sferen naar binnen.

Laag voor laag ontleedt Venema een gebeurtenis, een thema, een verhaal. In iedere laag, en daarmee een standpunt, die aldus ‘loskomt’ zijn weer aanknopingspunten te vinden die het werk verder brengen. Die gaan over beeld, tijd en ruimte en bieden ieder voor zich weer een uitgesproken poëtische visie op hoe je een verhaal zou kunnen vertellen of ervaren. De stapeling van elementen is in ieder werk afzonderlijk weer anders en zorgt overall voor een bijzondere dynamiek in de beeldtaal. De laatste jaren is het gegeven van een façade een steeds terugkerend motief in het werk. De façade als gezicht, als huid, als membraan, als bemiddelaar ook tussen verschillende werelden. Identiteit en herinneringen worden bevraagd, vaak met inmenging van mythes en grote thema’s als sterfelijkheid en het universum.