Persbericht Schuytgraaf | november 2021

Voorlopige ideeën voor kunstroute in Schuytgraaf bekend
 
De kunstenaars voor de toekomstige kunstroute Schuytgraaf zijn bekend en bewoners kunnen de komende maanden online kennis maken met de kunstenaars. Elke twee weken wordt er één video op de websites van www.plaatsmaken.nl  www.inschuytgraaf.nl en www.schuytgraaf.nl geplaatst. In de video’s stellen de kunstenaars zich voor en lichten hun idee voor een kunstwerk toe.

 Schuytgraaf krijgt haar eigen permanente kunstroute, waar verspreid over de gehele wijk circa acht nieuwe kunstwerken gerealiseerd gaan worden. Gemeente Arnhem vroeg aan Productiehuis Plaatsmaken begin dit jaar om een plan voor de route te ontwikkelen en uit te voeren. De kunstwerken verhouden zich tot de belangrijkste kenmerken van Schuytgraaf: het landschap, de geschiedenis en de voornamelijk jonge bevolkingsgroep. De Arnhemse curator Fleur Junier is door Productiehuis Plaatsmaken aangetrokken als curator. Zij geeft de inhoud van de kunstroute vorm, waarin dialoog en verbinding met de omgeving en haar bewoners centraal staat.

Uit een longlist zijn inmiddels zeven kunstenaars uit de omgeving van Arnhem geselecteerd door Junier om een plan te maken voor een kunstwerk. De selectie van de kunstenaars is door een commissie gedaan waar bewoners van Schuytgraaf, afgevaardigden van de Gemeente Arnhem en experts uit het beeldende kunstcircuit in Arnhem aan deelnamen. De kunstenaars werken momenteel een gedetailleerd schetsvoorstel uit.

Voor de toekomstige route ontwikkelden beeldend kunstenaars Arash Fakhim, Larissa Esvelt, Keiko Sato, Rob Voerman, Femke Herregraven en Susanne Khalil Yusef en ontwerpersduo Catalogtree de afgelopen zomer hun ideeën. In een video, die de komende weken online gepubliceerd wordt, presenteren de kunstenaars hun voorstel voor een kunstwerk. In 2022 wordt bekend welke plannen definitief gerealiseerd worden en op welke locaties de kunstwerken komen. De kunstroute zal worden geflankeerd door poëzie met teksten van schrijvers en dichters uit de regio, wier namen later bekend worden.

Plaatsmaken liet in 2019, met de Biënnale Gelderland, al zien dat zij in staat is om een aansprekende kunstroute te realiseren met Gelderse kunstenaars, voor een breed publiek. In het centrum van Arnhem waren tijdelijke kunstwerken in de openbare ruimte te zien. De regenboog van Maria Roosen, één van de kunstwerken destijds gemaakt, is nog steeds te zien bij de Jansbeek in de Beekstraat. “Als Plaatsmaken vinden we het van belang om een platform voor kunstenaars te zijn en om kunst onder mensen te brengen. In dit project komen beide elementen sterk terug,” aldus Inge Pollet, directeur van Plaatsmaken.

Plaatsmaken nodigt bewoners van harte uit om deel te nemen aan een kennismakingsavond met de kunstenaars. Deze vindt plaats op 27 januari 2022 van 19.30-21.30 in de Omnibus, Pallas Atheneplein 2, Arnhem. Tijdens deze avond vertelt het team van Plaatsmaken en Fleur Junier alles over de inhoud en het tot stand komen van de beeldenroute. Ook zijn de kunstenaars aanwezig om kennis te maken en hun voorstel voor een kunstwerk aan u toe te lichten. Er is ruimte voor gesprek en vragen. Meld je aan via info@plaatsmaken.nl.