Half Rhyme

Half Rhyme

Jan 19Dec 20 2024

Plaatsmaken heeft vorig jaar kunstenaar Es Venema als gastcurator uitgenodigd om een reeks tentoonstellingen te maken. Hij bedacht een serie gecureerde werkperiodes waarin kunstenaars aan dichters worden gekoppeld. Half Rhyme is een tentoonstelling die gebaseerd is op de ervaringen die in 2022 zijn opgedaan bij het jaarprogramma van Plaatsmaken getiteld Altered Breath. 

Het programma Altered Breath had als uitgangspunt de commons en andere manieren van samenwerking. Commons, of gemeengoed in het Nederlands, zijn gedeelde natuurlijke hulpbronnen zoals water en lucht, maar ook teksten, afbeeldingen of computercodes. Vier kunstenaars en vier dichters hebben zich tijdens een werkperiode van drie maanden ingezet voor een gedeeld archief. De deelnemers stelden een deel van het in oplage gemaakte werk beschikbaar voor algemeen gebruik door andere deelnemers.

Half Rhyme hanteert dezelfde voorwaarden als Altered Breath. Er wordt door kunstenaars en dichters gewerkt met het gedeelde archief dat in 2022 is aangelegd, ook het archief van Plaatsmaken maakt hier deel van uit. 

Nu de serie Altered Breath is afgerond zijn we tot de conclusie gekomen dat de sociale praktijk van de commons zélf ook een heel belangrijk onderdeel is. In deze nieuwe serie staat de vraag centraal hoe drukwerk en publicaties mensen bij elkaar kunnen brengen en een bijdrage kunnen leveren aan het sociale discours. Hoe drukwerk een katalysator kan zijn voor gesprek en een platform voor gelijkwaardige discussie. Publiceren betekent letterlijk: de relatie tot het publiek. Het publiceren is altijd een politieke daad, ongeacht de inhoud. 

Afbeelding: Werker Collective - Testing Patterns

Expositions

Artists