De Uitspraak | Jelle van Kuilenburg

De Uitspraak | Jelle van Kuilenburg

Aug 3Dec 31 2021

Het Paleis van Justitie is een dubbelzinnige plek. Het is een plaats van gerechtigheid en rechtschapenheid, maar tegelijkertijd maakt het rechtssysteem soms Kafkaeske fouten waardoor individuen in de spleten van het stelsel vallen en worden vergeten.

Deze dualiteit is ook terug te vinden in het werk van Jelle van Kuilenburg. De last van het bestaan en het gewicht van onze realiteit, tegenover symboliek en magische elementen die men in het dagelijkse leven kan vinden en zich kan voorstellen, wikkelen de toeschouwer in een deken van betovering.

Een reusachtige witte vaas bijvoorbeeld waar een bloem in de vorm van een man doorheen breekt, of is het een man in de vorm van een bloem? Vazen, vaten met magische elementen en verhalen over torens in de verte, terwijl ze tegelijkertijd worden uitgehold door het gewicht van het bestaan. Dit dubbelzinnige wereldbeeld wordt nu gepresenteerd in de vitrine van het gerechtsgebouw in Arnhem.