De Uitspraak | Sterre Fermin

De Uitspraak | Sterre Fermin

Jan 18Mar 31 2022

Sterre Fermin (3e jaar student ArtEZ) onderzoekt in haar werk de relatie en scheiding tussen mens en omgeving en mens en object.

Haar onderzoek richt zich op dat deel waar de hiërarchie lijkt te vervagen. Objecten worden vaak geplaatst en getransformeerd in een menselijk gecentreerde wereld en lijken in dienst te staan van de mens. Sterre is geïnteresseerd in het object nadat het niet meer volledig onder controle van de mens staat. Wat doet dat met de betekenis en de waarde van het object?

Een tijdje geleden liep ze langs de Rijn en zag resten van gebruikte materialen liggen aan de waterkant. Deze vreemde uitziende voorwerpen bleken bouten en moeren van een schip te zijn. Heel poëtisch om voorwerpen te zien die ooit een andere functie hadden en nu deel worden van een nieuwe omgeving en zijn veranderd in iets onherkenbaars. In haar werk combineert Sterre de gevonden objecten met nieuwe materialen en onderzoekt hoe deze kunnen samengaan.

Dit onderzoek heeft Sterre ook toegepast voor het werk dat ze heeft gemaakt voor de vitrine van Paleis van Justitie Arnhem. Het evenwicht tussen mens en object en mens en omgeving kan volgens haar worden vergeleken met het rechtssysteem waar ook een zekere hiërarchie bestaat. Ook al zegt men dat rechtvaardigheid gaat over goed of slecht, is het nooit zo eenvoudig als dat. Een individu wordt altijd beïnvloed door zijn omgeving en laat je op een bepaalde manier handelen en reageren en in bepaalde richtingen bewegen.