Beeldende Kunst Arnhem

Beeldende Kunst Arnhem

doorlopend

Beeldende kunst Arnhem is eind 2012 gestart en is een initiatief waarbinnen Arnhemse beeldende kunstinstellingen vertegenwoordigd zijn:

Kunstcollectie Rijnstate, Stichting Productiehuis Plaatsmaken, Museum Arnhem, Code Rood, Collectie De Groen, Studio Omstand, Verborgen Landschap, Galerie in de Kerkstraat, SuzeMaySho, Circa…dit, Kunst op de koffie, Motel Spatie, ToArt, MIR, B53 en Stichting Scarabee.

De groep leden is geen statisch geheel, nieuwe initiatieven worden snel opgespoord en direct uitgenodigd om aan te sluiten. Juist deze groep, vaak jonge, organisatoren bepalen voor een belangrijk deel het bijzondere landschap van de beeldende kunst.

Het platform hangt juridisch en organisatorisch onder Plaatsmaken. Stichting Productiehuis Plaatsmaken is initiatiefnemer en opdrachtgever voor het programma en daarmee inhoudelijk, organisatorisch en financieel eindverantwoordelijk: concept en programma publieksactiviteiten, coördinatie en productie, communicatie, fondsenwerving, financiën, verslaglegging en evaluatie.

Het BKA heeft tot doel:

Aandacht en de markt voor beeldende kunst te vergroten bij publiek, bedrijfsleven en overheid. BKA doet dit door kansen te signaleren en daarop in te spelen met projecten, lobby, netwerken en een gezamenlijke marketing. 


Beeldende Kunst Arnhem
Beeldende Kunst Arnhem
Beeldende Kunst Arnhem