Altered Breath

Jul 22 2022

Plaatsmaken heeft kunstenaar Wouter Venema als gastcurator uitgenodigd om een reeks tentoonstellingen te maken. Hij bedacht een serie gecureerde werkperiodes waarin kunstenaars aan dichters worden gekoppeld.

Het programma Altered Breath heeft als uitgangspunt de commons en andere manieren van samenwerking. Commons, of gemeengoed in het Nederlands, zijn gedeelde natuurlijke hulpbronnen zoals water en lucht, maar ook teksten, afbeeldingen of computercodes. Vier kunstenaars en vier dichters zullen zich tijdens een werkperiode van drie maanden inzetten voor een gedeeld archief. De deelnemers stellen een deel van het in oplage gemaakte werk beschikbaar voor algemeen gebruik door andere deelnemers.

Vanuit Plaatsmaken wordt een kerncollectie van bijzondere grafische werken uit de loop der jaren ingezet. Het delen van ideeën en afbeeldingen en de (indirecte) samenwerking die daaruit voortkomt vormt de kern van Altered Breath. Er ontstaat zo uiteindelijk een groeiende, collectieve database van tekst en beeld dat een basis vormt voor nieuwe werken die tijdens de werkperiode gemaakt worden. Je zou dit archief als een compostlaag kunnen zien. Telkens wordt er iets op de hoop gegooid, neemt het met de tijd andere vormen aan en schept het een voedingsbodem voor nieuwe ideeën. Er ontstaan werken die door iedereen en door niemand zijn gemaakt.

Deelnemende kunstenaars: Marijn van Kreij, Bernice Nauta, Astrid Nobel en Müge Yilmaz

Deelnemende dichters: Hannah van Binsbergen, Vicky Francken, Ananda Serné en Dorien de Wit