Gedragscodes Cultuursector

FAIR PRACTICE CODE 
Plaatsmaken huurt voor specialistische opdrachten regelmatig freelancers in: bijvoorbeeld zeefdrukkers, maar ook iemand die met onze grote hoogdrukpers overweg kan. Voor de projecten die we in opdracht van derden uitvoeren, werken we ook vaak met freelancers zoals een projectleider of gastcurator, maar ook zetten we specialisten in op het gebied van constructie, transport of websitebouw en -beheer. Voor ons is het werken met freelance professionals van groot belang; zonder hen zouden we niet volledig kunnen functioneren.  

Plaatsmaken vindt het belangrijk dat deze mensen loon naar werken krijgen, en zet zich daarvoor in. In iedere aanvraag, offerte of begroting nemen wij uren op die wij doorbetalen aan de freelancers die we inzetten. Als een kunstenaar of andere specialist onverhoopt niet betaald zou kunnen worden omdat de financiering tegenvalt, laten we het project geen doorgang vinden.

Door op deze manier te werken verbinden we deze specialisten aan Plaatsmaken en in sommige gevallen ook aan elkaar. Wij geloven in een stevig netwerk en zetten altijd in op duurzame relaties. Vertrouwen en transparantie tijdens de werkprocessen horen daarbij. Heldere communicatie en verwachtingsmanagement ook. Voor Plaatsmaken is deze fair practice vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering.  

GOVERNANCE CODE CULTUUR 
Plaatsmaken is een kleine organisatie (4,3 fte) waarin zes mensen werkzaam zijn, van wie de meerderheid in deeltijd. Er is een artistiek directeur, een zakelijk leider, een secretaris, een projectmedewerker en twee vakinhoudelijk werkplaatsbeheerders. Plaatsmaken heeft een onbezoldigde Raad van Toezicht, die bestaat uit drie personen met relevante expertise. De leden kunnen maximaal twee termijnen van vier jaar zitting hebben in de Raad van Toezicht.

Plaatsmaken hecht veel waarde aan een open en transparante communicatie. We willen graag een plek zijn waar medewerkers en extern betrokkenen zich veilig voelen om uit te spreken wat zij van belang vinden en stimuleren dit actief door steeds het gesprek aan te gaan. Er is geen hiërarchie in hoeverre iemand zich fijn zou moeten voelen bij ons; voor de stagiair of freelancer is dat net zo belangrijk als voor de vaste medewerker.

Wij zijn ons bewust van het belang van onze rol binnen het regionale beeldendekunstnetwerk en handelen daarnaar. We vertegenwoordigen de sector gevraagd en ongevraagd. De integriteit en het waarborgen van de intellectuele eigendommen van kunstenaars die met ons werken zijn vanzelfsprekend belangrijk. Wij hebben artistieke vrijheid daarnaast altijd als een van belangrijke uitgangspunten opgenomen in ons beleid.

De medewerkers die in reguliere vaste dienst van Plaatsmaken werken, worden beloond volgens de Richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst. De financiële administratie kent een vier-ogenprincipe, er kijken altijd twee medewerkers naar betalingen die worden gedaan. Aangezien Plaatsmaken deels met overheidsgeld wordt gefinancierd zijn wij verplicht te werken met een registeraccountant.
 

CODE DIVERSITEIT en INCLUSIE 
Voor Plaatsmaken is levensovertuiging, gender of beperking nooit een motief (geweest) om wel of geen samenwerking aan te gaan. Wel moeten we concluderen dat tot voor kort het niet-westerse perspectief nauwelijks vertegenwoordigd was in ons programma. Voor ons is het echter belangrijk dat keuzes hierin oprecht gemaakt worden en niet worden opgelegd van buitenaf. We hebben daarom in aanvang het standpunt ingenomen dat andere culturele visies en invloeden, net zoals in de maatschappij, zich onvermijdelijk zullen aandienen in ons gezichtsveld. Dit vanuit het vertrouwen dat Plaatsmakers van nature open-minded zijn en graag nieuwe mensen en horizonten leren kennen.

Inmiddels (najaar 2021) hebben we inderdaad een heel aantal samenwerkingen lopen waarin onze nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door andere culturen. In onze project Kunstroute Schuytgraaf zijn drie van de zeven kunstenaars van niet-westerse afkomst. Deze samenkomst van verschillende zienswijzen geeft een meerwaarde aan het project en is daarnaast een tintelend feest om mee te werken. In een ander groot project waaraan we momenteel werken is de onderdompeling in de Arabische cultuur totaal. Voor de Libanees- Syrische Mounira Al Solh voeren we projectleiding over haar Muhammed Shah-tent, die door drie verschillende groepen vrouwen wordt geborduurd.  We werken hierin samen met vrouwen uit Turkije, Afghanistan, Iran en Libanon.

In het programma in onze tentoonstellingsruimte komen niet-westerse kunstenaars ook aan bod: zo ontvangen we in november kunstenaar Mahmoud Alhaj, die voor het eerst in zijn leven uit Gaza weg is. Van zijn dagelijks leven kunnen wij ons totaal geen voorstelling maken, om die reden is het belangrijk zijn werk te tonen. Het plaatst ons comfortabele leven in een ander perspectief, waarvan we ons beter bewust moeten zijn.
Kortom: Plaatsmaken wil graag een plek zijn waar kunstenaars met een ander verhaal dan het onze zich thuis voelen.

Personeel
Plaatsmaken maakt al sinds de oprichting in 1985 ruimte in de organisatie voor medewerkers met een arbeidsbeperking. We geloven dat iedereen met een goede begeleiding het beste uit zichzelf kan halen. Daarnaast zijn gender, geloof of levensovertuiging nooit van invloed op het aangaan van een arbeidsrelatie, noch voor tijdelijke overeenkomsten noch voor vaste dienst.